Podatność CVE-2021-25153


Publikacja: 2021-04-28

Opis:
A remote SQL injection vulnerability was discovered in Aruba AirWave Management Platform version(s) prior to 8.2.12.1. Aruba has released patches for AirWave Management Platform that address this security vulnerability.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Arubanetworks -> Airwave 

 Referencje:
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2021-010.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top