Podatność CVE-2021-25167


Publikacja: 2021-04-29

Opis:
A remote unauthorized access vulnerability was discovered in Aruba AirWave Management Platform version(s) prior to 8.2.12.1. Aruba has released patches for AirWave Management Platform that address this security vulnerability.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Arubanetworks -> Airwave 

 Referencje:
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2021-010.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top