Podatność CVE-2021-25229


Publikacja: 2021-02-04

Opis:
An improper access control vulnerability in Trend Micro Apex One (on-prem and SaaS) and OfficeScan XG SP1 could allow an unauthenticated user to obtain information about the database server.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Trendmicro -> Apex one 
Trendmicro -> Officescan 

 Referencje:
https://success.trendmicro.com/solution/000284202
https://success.trendmicro.com/solution/000284205
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-104/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top