Podatność CVE-2021-25273


Publikacja: 2021-07-29   Modyfikacja: 2021-07-30

Opis:
Stored XSS can execute as administrator in quarantined email detail view in Sophos UTM before version 9.706.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sophos -> Unified threat management 

 Referencje:
https://community.sophos.com/utm-firewall/b/blog/posts/utm-up2date-9-706-released

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top