Podatność CVE-2021-25355


Publikacja: 2021-03-25

Opis:
Using unsafe PendingIntent in Samsung Notes prior to version 4.2.00.22 allows local attackers unauthorized action without permission via hijacking the PendingIntent.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Samsung -> Notes 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top