Podatność CVE-2021-25425


Publikacja: 2021-06-11

Opis:
Improper check vulnerability in Samsung Health prior to version 6.17 allows attacker to read internal cache data via exported component.

Typ:

CWE-754

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Samsung -> Health 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb?year=2021&month=6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top