Podatność CVE-2021-25480


Publikacja: 2021-10-06

Opis:
A lack of replay attack protection in GUTI REALLOCATION COMMAND message process in Qualcomm modem prior to SMR Oct-2021 Release 1 can lead to remote denial of service on mobile network connection.

Typ:

CWE-294

(Authentication Bypass by Capture-replay)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2021&month=10

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top