Podatność CVE-2021-25493


Publikacja: 2021-10-06

Opis:
Lack of boundary checking of a buffer in libSPenBase library of Samsung Notes prior to Samsung Note version 4.3.02.61 allows OOB read

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Samsung -> Notes 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb?year=2021&month=10

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top