Podatność CVE-2021-25495


Publikacja: 2021-10-06

Opis:
A possible heap buffer overflow vulnerability in libSPenBase library of Samsung Notes prior to Samsung Note version 4.3.02.61 allows arbitrary code execution.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Samsung -> Notes 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb?year=2021&month=10

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top