Podatność CVE-2021-25506


Publikacja: 2021-11-05

Opis:
Non-existent provider in Samsung Health prior to 6.19.1.0001 allows attacker to access it via malicious content provider or lead to denial of service.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Samsung -> Health 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb?year=2021&month=11

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top