Podatność CVE-2021-25523


Publikacja: 2021-12-08

Opis:
Insecure storage of device information in Samsung Dialer prior to version 12.7.05.24 allows attacker to get Samsung Account ID.

Typ:

CWE-922

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Samsung -> Dialer 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb?year=2021&month=12

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top