Podatność CVE-2021-25654


Publikacja: 2021-06-25   Modyfikacja: 2021-06-26

Opis:
An arbitrary code execution vulnerability was discovered in Avaya Aura Device Services that may potentially allow a local user to execute specially crafted scripts. Affects 7.0 through 8.1.4.0 versions of Avaya Aura Device Services.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Avaya -> Aura device services 

 Referencje:
https://support.avaya.com/css/P8/documents/101076523

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top