Podatność CVE-2021-25834


Publikacja: 2021-02-08

Opis:
Cosmos Network Ethermint <= v0.4.0 is affected by a transaction replay vulnerability in the EVM module. If the victim sends a very large nonce transaction, the attacker can replay the transaction through the application.

Typ:

CWE-294

(Authentication Bypass by Capture-replay)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Chainsafe -> Ethermint 

 Referencje:
https://github.com/cosmos/ethermint/issues/686

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top