Podatność CVE-2021-26201


Publikacja: 2021-02-15   Modyfikacja: 2021-02-16

Opis:
The Login Panel of CASAP Automated Enrollment System 1.0 is vulnerable to SQL injection authentication bypass. An attacker can obtain access to the admin panel by injecting a SQL query in the username field of the login page.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
CASAP Automated Enrollment System 1.1 SQL Injection
nu11secur1ty
02.03.2021

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Casap automated enrollment system project -> Casap automated enrollment system 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/49463

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top