Podatność CVE-2021-26216


Publikacja: 2021-03-18

Opis:
SeedDMS 5.1.x is affected by cross-site request forgery (CSRF) in out.EditFolder.php.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Seeddms -> Seeddms 

 Referencje:
http://seeddms.com
https://tuhin1729.medium.com/cve-2021-26216-ffb33321dc91

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top