Podatność CVE-2021-26332


Publikacja: 2022-05-10

Opis:
Failure to verify SEV-ES TMR is not in MMIO space, SEV-ES FW could result in a potential loss of integrity or availability.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.6/10
9.2/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Pełny

 Referencje:
https://www.amd.com/en/corporate/product-security/bulletin/amd-sb-1021

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top