Podatność CVE-2021-26348


Publikacja: 2022-05-11

Opis:
Failure to flush the Translation Lookaside Buffer (TLB) of the I/O memory management unit (IOMMU) may lead an IO device to write to memory it should not be able to access, resulting in a potential loss of integrity.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak

 Referencje:
https://www.amd.com/en/corporate/product-security/bulletin/amd-sb-1028

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top