Podatność CVE-2021-26991


Publikacja: 2021-03-19

Opis:
Cloud Manager versions prior to 3.9.4 contain an insecure Cross-Origin Resource Sharing (CORS) policy which could allow a remote attacker to interact with Cloud Manager.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Netapp -> Cloud manager 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/NTAP-20210318-0002

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top