Podatność CVE-2021-27026


Publikacja: 2021-11-18

Opis:
A flaw was divered in Puppet Enterprise and other Puppet products where sensitive plan parameters may be logged

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Puppet -> Puppet 
Puppet -> Puppet connect 

 Referencje:
https://puppet.com/security/cve/cve-2021-27026

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top