Podatność CVE-2021-27035


Publikacja: 2021-07-09

Opis:
A maliciously crafted TIFF, PDF, PICT or DWF files in Autodesk 2018, 2017, 2013, 2012, 2011 can be forced to read beyond allocated boundaries when parsing the TIFF, PDF, PICT or DWF files. This vulnerability can be exploited to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Design review 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0003

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top