Podatność CVE-2021-27036


Publikacja: 2021-07-09

Opis:
A maliciously crafted PDF, PICT or TIFF file can be used to write beyond the allocated buffer while parsing PDF, PICT or TIFF files in Autodesk 2018, 2017, 2013, 2012, 2011. This vulnerability can be exploited to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Design review 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0003

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top