Podatność CVE-2021-27038


Publikacja: 2021-07-09

Opis:
A Type Confusion vulnerability in Autodesk 2018, 2017, 2013, 2012, 2011 can occur when processing a maliciously crafted PDF file. An attacker can leverage this to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-843

(Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Design review 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0003

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top