Podatność CVE-2021-27041


Publikacja: 2021-06-25

Opis:
A maliciously crafted DWG file can be used to write beyond the allocated buffer while parsing DWG files. This vulnerability can be exploited to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Advance steel 
Autodesk -> Autocad 
Autodesk -> Autocad architecture 
Autodesk -> Autocad mep 
Autodesk -> Autocad mechanical 
Autodesk -> Autocad map 3d 
Autodesk -> Autocad electrical 
Autodesk -> Autocad lt 
Autodesk -> Autocad civil 3d 
Autodesk -> Autocad plant 3d 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0004

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top