Podatność CVE-2021-27308


Publikacja: 2021-03-22

Opis:
A cross-site scripting (XSS) vulnerability in the admin login panel in 4images version 1.8 allows remote attackers to inject JavaScript via the "redirect" parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
4Images 1.8 Cross Site Scripting
Piyush Patil
11.07.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
4homepages -> 4images 

 Referencje:
https://github.com/4images/4images/issues/3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top