Podatność CVE-2021-27522


Publikacja: 2021-04-08

Opis:
Learnsite 1.2.5.0 contains a remote privilege escalation vulnerability in /Manager/index.aspx through the JudgIsAdmin() function. By modifying the initial letter of the key of a user cookie, the key of the administrator cookie can be obtained.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Learnsite project -> Learnsite 

 Referencje:
https://github.com/WaterCountry/Learnsite/issues/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top