Podatność CVE-2021-27598


Publikacja: 2021-04-13

Opis:
SAP NetWeaver AS JAVA (Customer Usage Provisioning Servlet), versions - 7.31, 7.40, 7.50, allows an attacker to read some statistical data like product version, traffic, timestamp etc. because of missing authorization check in the servlet.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver application server java 

 Referencje:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=573801649
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3027937

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top