Podatność CVE-2021-27645


Publikacja: 2021-02-24

Opis:
The nameserver caching daemon (nscd) in the GNU C Library (aka glibc or libc6) 2.29 through 2.33, when processing a request for netgroup lookup, may crash due to a double-free, potentially resulting in degraded service or Denial of Service on the local system. This is related to netgroupcache.c.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Glibc 

 Referencje:
https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=27462

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top