Podatność CVE-2021-27931


Publikacja: 2021-03-03

Opis:
LumisXP (aka Lumis Experience Platform) before 10.0.0 allows unauthenticated blind XXE via an API request to PageControllerXml.jsp. One can send a request crafted with an XXE payload and achieve outcomes such as reading local server files or denial of service.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Lumis -> Lumis experience platform 

 Referencje:
https://github.com/sl4cky/LumisXP-XXE---POC/blob/main/poc.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top