Podatność CVE-2021-27950


Publikacja: 2021-07-02

Opis:
A SQL injection vulnerability in azurWebEngine in Sita AzurCMS through 1.2.3.12 allows an authenticated attacker to execute arbitrary SQL commands via the id parameter to mesdocs.ajax.php in azurWebEngine/eShop. By default, the query is executed as DBA.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sitasoftware -> Azurcms 

 Referencje:
https://www.sitasoftware.lu/azur/software/web.php
https://raw.githubusercontent.com/post-cyberlabs/CVE-Advisory/main/CVE-2021-27950.pdf
https://www.sitasoftware.lu/
http://www.azurcms.com/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top