Podatność CVE-2021-27963


Publikacja: 2021-03-05

Opis:
SonLogger before 6.4.1 is affected by user creation with any user permissions profile (e.g., SuperAdmin). An anonymous user can send a POST request to /User/saveUser without any authentication or session header.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Sfcyazilim -> Sonlogger 

 Referencje:
https://github.com/erberkan/SonLogger-vulns
https://www.sonlogger.com/releasenotes

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top