Podatność CVE-2021-28034


Publikacja: 2021-03-05

Opis:
An issue was discovered in the stack_dst crate before 0.6.1 for Rust. Because of the push_inner behavior, a double free can occur upon a val.clone() panic.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Stack dst project -> Stack dst 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2021-0033.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top