Podatność CVE-2021-28237


Publikacja: 2021-12-02   Modyfikacja: 2021-12-03

Opis:
LibreDWG v0.12.3 was discovered to contain a heap-buffer overflow via decode_preR13.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Libredwg 

 Referencje:
https://github.com/LibreDWG/libredwg/issues/325

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top