Podatność CVE-2021-28242


Publikacja: 2021-04-15

Opis:
SQL Injection in the "evoadm.php" component of b2evolution v7.2.2-stable allows remote attackers to obtain sensitive database information by injecting SQL commands into the "cf_name" parameter when creating a new filter under the "Collections" tab.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
b2evolution 7-2-2 SQL Injection
nu11secur1ty
06.05.2021

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
B2evolution -> B2evolution 

 Referencje:
https://github.com/b2evolution/b2evolution/issues/109
https://deadsh0t.medium.com/authenticated-boolean-based-blind-error-based-sql-injection-b752225f0644

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top