Podatność CVE-2021-28321


Publikacja: 2021-04-13   Modyfikacja: 2021-04-14

Opis:
Diagnostics Hub Standard Collector Service Elevation of Privilege Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-28313, CVE-2021-28322.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Visual studio 
Microsoft -> Visual studio 2017 
Microsoft -> Visual studio 2019 
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-28321
http://seclists.org/fulldisclosure/2021/Apr/40
http://packetstormsecurity.com/files/162251/Microsoft-DiagHub-Privilege-Escalation.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top