Podatność CVE-2021-28382


Publikacja: 2021-06-07

Opis:
Zoho ManageEngine Key Manager Plus before 6001 allows Stored XSS on the user-management page while importing malicious user details from AD.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine key manager plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/key-manager/release-notes.html#6001
https://raxis.com/blog/cve-2021-28382

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top