Podatność CVE-2021-28961


Publikacja: 2021-03-21

Opis:
applications/luci-app-ddns/luasrc/model/cbi/ddns/detail.lua in the DDNS package for OpenWrt 19.07 allows remote authenticated users to inject arbitrary commands via POST requests.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Openwrt -> Openwrt 

 Referencje:
https://github.com/openwrt/luci/commit/9df7ea4d66644df69fcea18b36bc465912ffc

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top