Podatność CVE-2021-28963


Publikacja: 2021-03-22

Opis:
Shibboleth Service Provider before 3.2.1 allows content injection because template generation uses attacker-controlled parameters.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Shibboleth -> Service provider 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://bugs.debian.org/985405
https://git.shibboleth.net/view/?p=cpp-sp.git;a=commit;h=d1dbebfadc1bdb824fea63843c4c38fa69e54379
https://issues.shibboleth.net/jira/browse/SSPCPP-922
https://shibboleth.net/community/advisories/secadv_20210317.txt
https://www.debian.org/security/2021/dsa-4872

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top