Podatność CVE-2021-29092


Publikacja: 2021-06-01

Opis:
Unrestricted upload of file with dangerous type vulnerability in file management component in Synology Photo Station before 6.8.14-3500 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Photo station 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_20_20

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top