Podatność CVE-2021-29095


Publikacja: 2021-03-25

Opis:
Multiple uninitialized pointer vulnerabilities when parsing a specially crafted file in Esri ArcGIS Server 10.8.1 (and earlier) allows an authenticated attacker with specialized permissions to achieve arbitrary code execution in the context of the service account.

Typ:

CWE-824

(Access of Uninitialized Pointer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ESRI -> Arcgis 

 Referencje:
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-enterprise/administration/security-advisory-server-image

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top