Podatność CVE-2021-29096


Publikacja: 2021-03-25

Opis:
A use-after-free vulnerability when parsing a specially crafted file in Esri ArcReader, ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine 10.8.1 (and earlier) and ArcGIS Pro 2.7 (and earlier) allows an unauthenticated attacker to achieve arbitrary code execution in the context of the current user.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ESRI -> Arcgis desktop 
ESRI -> Arcgis engine 
ESRI -> Arcgis pro 
ESRI -> Arcreader 

 Referencje:
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis/administration/security-advisory-general-raster/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-370/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top