Podatność CVE-2021-29677


Publikacja: 2021-06-25

Opis:
IBM Security Verify (IBM Security Verify Privilege Vault 10.9.66) is vulnerable to cross-site scripting. This vulnerability allows users to embed arbitrary JavaScript code in the Web UI thus altering the intended functionality potentially leading to credentials disclosure within a trusted session.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Security verify 

 Referencje:
https://www.ibm.com/support/pages/node/6467045
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/199578

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top