Podatność CVE-2021-29715


Publikacja: 2021-08-26   Modyfikacja: 2021-08-27

Opis:
IBM API Connect 5.0.0.0 through 5.0.8.11 could alllow a remote user to obtain sensitive information or conduct denial of serivce attacks due to open ports. IBM X-Force ID: 201018.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Api connect 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/201018
https://www.ibm.com/support/pages/node/6483653

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top