Podatność CVE-2021-29723


Publikacja: 2021-08-30

Opis:
IBM Sterling Secure Proxy 6.0.1, 6.0.2, 2.4.3.2, and 3.4.3.2 uses weaker than expected cryptographic algorithms that could allow an attacker to decrypt highly sensitive information. IBM X-ForceID: 201100.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://www.ibm.com/support/pages/node/6484681
https://www.ibm.com/support/pages/node/6484685
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/201100

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top