Podatność CVE-2021-29741


Publikacja: 2021-08-02

Opis:
IBM AIX 7.1, 7.2, and VIOS 3.1 could allow a local user to exploit a vulnerability in Korn Shell (ksh) to gain root privileges. IBM X-Force ID: 201478.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> AIX 
IBM -> VIOS 

 Referencje:
https://www.ibm.com/support/pages/node/6477018
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/201478

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top