Podatność CVE-2021-29894


Publikacja: 2021-09-30

Opis:
IBM Cloud Pak for Security (CP4S) 1.7.0.0, 1.7.1.0, 1.7.2.0, and 1.8.0.0 uses weaker than expected cryptographic algorithms that could allow an attacker to decrypt highly sensitive information. IBM X-Force ID: 207320.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/207320
https://www.ibm.com/support/pages/node/6493729

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top