Podatność CVE-2021-29986


Publikacja: 2021-08-17   Modyfikacja: 2021-08-18

Opis:
A suspected race condition when calling getaddrinfo led to memory corruption and a potentially exploitable crash. *Note: This issue only affected Linux operating systems. Other operating systems are unaffected.* This vulnerability affects Thunderbird < 78.13, Thunderbird < 91, Firefox ESR < 78.13, and Firefox < 91.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-34/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-33/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-36/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-35/
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1696138

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top