Podatność CVE-2021-3012


Publikacja: 2021-04-08

Opis:
A cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Document Link of documents in ESRI ArcGIS Online before 10.9 and Enterprise before 10.9 allows remote authenticated users to inject arbitrary JavaScript code via a malicious HTML attribute such as onerror (in the URL field of the Parameters tab).

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
ESRI -> Arcgis enterprise 
ESRI -> Arcgis online 

 Referencje:
https://blog.bssi.fr/cve-2021-3012-vulnerability-allowing-remote-html-javascript-code-injection-on-esri-arcgis-products/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top