Podatność CVE-2021-30468


Publikacja: 2021-06-16

Opis:
A vulnerability in the JsonMapObjectReaderWriter of Apache CXF allows an attacker to submit malformed JSON to a web service, which results in the thread getting stuck in an infinite loop, consuming CPU indefinitely. This issue affects Apache CXF versions prior to 3.4.4; Apache CXF versions prior to 3.3.11.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Apache -> CXF 

 Referencje:
http://cxf.apache.org/security-advisories.data/CVE-2021-30468.txt.asc
https://lists.apache.org/thread.html/r4a4b6bc0520b69c18d2a59daa6af84ae49f0c22164dccb8538794459@%3Cdev.cxf.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r4a4b6bc0520b69c18d2a59daa6af84ae49f0c22164dccb8538794459@%3Cusers.cxf.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/r4a4b6bc0520b69c18d2a59daa6af84ae49f0c22164dccb8538794459@%3Cannounce.apache.org%3E
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/06/16/2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top