Podatność CVE-2021-30473


Publikacja: 2021-05-06

Opis:
aom_image.c in libaom in AOMedia before 2021-04-07 frees memory that is not located on the heap.

Typ:

CWE-763

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aomedia -> Aomedia 

 Referencje:
https://aomedia.googlesource.com/aom/+/4efe20e99dcd9b6f8eadc8de8acc825be7416578
https://bugs.chromium.org/p/aomedia/issues/detail?id=2998

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top