Podatność CVE-2021-30611


Publikacja: 2021-09-03   Modyfikacja: 2021-09-04

Opis:
Use after free in WebRTC in Google Chrome on Linux, ChromeOS prior to 93.0.4577.63 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Chrome os 

 Referencje:
https://crbug.com/1233942
https://chromereleases.googleblog.com/2021/08/stable-channel-update-for-desktop_31.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top